Rab. Feb 26th, 2020

Daarul Mustaqiem

Istiqomah Dalam Mardlatillah

5 AKIBAT DOSA BAGI KEHIDUPAN

3 min read

“ Seorang mukmin jika berbuat satu dosa, maka ternodalah hatinya dengan senoktah warna hitam, jika dia bertobat dan beristigfar, hatinya akan kembali putih bersih. Jika ditambah satu dosa lain, noktah itupun bertambah hingga menutupi hatinya, itulah karat yang disebut – sebut Allah dalam ayat ( sekali – kali (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka). HR. Tirmidzi

Sesungguhnya perjalanan hidup kita menuju rabb tidak pernah sepi daripada noda – noda maksiat dan dosa. Tapi tahukah kita sekalian akibat yang menimpa diri kita jika kita melakukan dosa dan maksiat?

Perlu kita ketahui bersama bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Dan sudah barang tentu dampak buruknya terasa didalam hati sebagaimana racun berdampak buruk terhadap tubuh.

Bukankah setiap keburukan dan penyakit yang ada didunia dan akhirat disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat?

Ibnu qoyyim telah meneliti lebih dalam tentang akibat yang didapat bagi kita yang melakukan dosa dan maksiat, ada 5 akibat dosa bagi kehidupan yang paling mendasar, diantaranya

1. حِرْمان العِلمِ ( akibat yang pertama adalah maksiat dan dosa akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan)

Ilmu adalah cahaya yang dipancakan ke dalam hati, tapi ketahuilah kemaksiatan dalam hati kita dapat menghalangi dan memadamkan cahaya itu. Suatu ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hapal Imam Syafi’I yang luar biasa, Imam Malik berkata “ aku melihat Allah telah menyiratkan dan memberikan cahaya dihatimu, wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ilmu pengetahuan akan tertutup dari hati kita jika kita melakukan dosa dan maksiat.

2. حِرْمان الرّزق ( akibat kedua dari dosa dan maksiat adalah akan menghalangi rezeki)

Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkan ketakwaan berarti menimbulkan kefakiran. Rasulallah SAW bersabda “ seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya”

Karena itu, kita harus meyakini bahwa takwa adalah penyebab yang akan mendatangkan rezeki dan memudahkan rezeki kita, jika saat ini kita merasakan betapa sulitnya mendapatkan rezeki Allah, makan tinggalkan kemasiatan, jangan kita penuhi jiwa kita dengan debu – debu maksiat dan dosa

3. تَعْسِيْرُ أُمُوْرِهِ ( akibat ketiga, dosa dan maksiat membuat sulit semua urusan kita)

Jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan maka kemaksiatan akan mempersulit segala urusan pelakunya, ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah gelap gulita. Ibnu Abbas Ra berkata “ sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kekuatan badan dan kecintaaan, sebaliknya perbuatan dosa itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka, kegelapan didalam kubur dan hati, kelemahan badan, susutnya rezeki dan kebenciaan makhluk”

Begitulah, wahai saudaraku, jika kita gemar berbuat maksiat dan dosa semua urusan kita akan menjadi sulit karena semua makhluk dialam semesta benci pada diri kita. Air yang kita minum tidak ridha kita minum, makanan yang kita makan tidak suka kita makan dan orang – orang tidak mau berurusan dengan kita karena benci

4. حِرْمان الطاعة ( akibat dosa dan maksiat yang keempat adalah kita terhalang untuk taat)

Orang yang melakukan dosa dan maksiat cendrung untuk tidak taat, orang yang berbuat maksiat dan dosa seperti orang yang satu kali makan, tetapi mengalami sakit berkepanjangan, sakit itu menghalanginya dari memakan makanan lain yang lebih baik. Jika kita hobi berbuat dosa dan maksiat, kita akan terhalang untuk berbuat taat

5. بعد من الإستقامة ( dan akibat dosa dan maksiat yang kelima adalah maksiat memalingkan diri kita dari sikap istiqomah )

Karena hati kita sudah tertutup oleh dosa – dosa kita, dosa dan maksiatlah yang memalingkan kita dari berbuat istiqomah, karena sifat dosa itu tidak akan betah tinggal lama – lama dengan kebaikan apalagi kebaikan yang istiqomah.
Sebenarnya masih banyak akibat – akibat yang akan didapatkan oleh pembuat maksiat dan dosa, diantaranya dosa dan maksiat menyebabkan :
• Memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan
• Membuat kita berjarak dengan Allah dan orang – orang baik
• Melemahkan hati dan badan
• Menumbuhkan kemaksiatan lain
• Mematikan bisikan hati nurani
• Menimbulkan kehinaan dan kedinaan
• Merusak akal kita
• Maksiat menutup hati kita sehingga selalu merasa benar walaupun terlihat salah
• Mendapatkan laknat dari Rasulallah SAW
• Menghalangi syafaat Rasulallah dan malaikat
• Melenyapkan rasa malu
• Dan terakhir mendatangkan azab dari Allah SWT dan insya allah akan dijelaskan pada lain waktu

Terakhir mudah – mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari perbuatan maksiat dan dosa. Amin ya robbal ‘alamin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *